Menu Luk

Med en varmepumpe kan du spare energi, hvis du opvarmer med olie, el eller naturgas og bor i et område uden fjernvarme.

Varmepumper er baseret på køleteknik, der udnytter energien fra omgivelserne i husets opvarmningssystem. Det vil sige, at pumpen tager varme fra f.eks. udeluft/indeluft eller jord og overfører den til radiatorer, gulvvarme eller blæser den direkte ind som varm luft.

  1. En ventilator leder udeluften gennem udedelens køleelement. Køleelementet nedkøles og optager derved energi fra udeluften.
  2. Kompressoren hæver trykket på kølemidlet, og temperaturen stiger kraftigt.
  3. Det komprimerede og varme kølemiddel gennemløber anlæggets specialudviklede overhedningsfjerner og opvarmer akkumuleringstankens øvre halvdel til 70-80°C. Teknikken er unik for denne varmepumpe.
  4. Kølemidlet kondenserer og afgiver sin energi til centralvarmevandet, som cirkulerer gennem den nederste del af akkumuleringstanken.
  5. Det kondenserede kølemiddel ledes gennem en ekspansionsventil, som sænker tryk og temperatur, så kølemidlet igen kan optage energi i udedelen.
  1. Specialudviklet gennemstrømsvarmeveksler i rustfri stål: På grund af den høje temperatur i toppen af akkumuleringstanken kan varmeveksleren opvarme varmt vand i samme tempo, som det tappes. Man har således ingen varmtvandsbeholder med risiko for bakteriedannelse. Systemet har en stor varmtvands-kapacitet pga. den høje temperatur.
  2. Husets radiatorer eller gulvvarme forsynes med varme fra tankens midte. Derved opstår en naturlig lagdeling med høj temperatur i øverste halvdel og en lavere temperatur i nederste halvdel af akkumuleringstanken, eksempelvis 80°C i øverste halvdel og 45°C i den nederste halvdel.
  3. Varmepumpen kan leveres med fabriksmonteret udstyr og automatik for tilslutning til solfanger. Varmeveksleren overfører solenergien til akkumuleringstanken. Herved opvarmer eller bidrager solvarmen både til rum-opvarmning og varmt vand.

 

Energistyrelsen har en smart beregning klik her for at se den.

 

Interesseret i at høre mere?

Så giv os et ring på 70 23 50 70