Menu Luk

Nilan filterskift

For at dit Nilan anlæg yder optimalt, bør du jævnligt skifte filteret i dit anlæg.

Det er vigtigt, at dit ventilationsanlæg vedligeholdes således, at det kører optimalt i mange år. Man kan sammenligne det med, at hvis du ikke vedligeholder din bil, så vil den gå i stykker på et tidspunkt.

Det vigtigste er at skifte filtrene, når de bliver beskidte, hvilket typisk er 4 gange om året. Derudover skal anlægget gennemgås ca. 1 gang om året. En nærmere beskrivelse af vedligeholdelse af aggregatet fremgår af brugervejledningen for det enkelte Nilan anlæg.

Nilan anbefaler, at du efterser dit filter hver tredje måned.. Du bør efterse dine filtre for at sikre, at ventilationsanlæg og filter fungerer optimalt og stadig filtrerer luften, der kommer udefra ind i boligen og omvendt.

Udskiftning af filter Filtrene har til formål at beskytte ventilatorer og varmeveksleren, så de ikke bliver tildækkede og ødelagte af støv og snavs.For at opnå en god drift er det vigtigt at skifte filtrene efter behov.

Hvor ofte du skal skifte dine filtre afhænger af flere faktorer. Er anlægget eksempelvis placeret i en bygning tæt på en trafikeret vej, brændeovne, industri, skal filteret skiftes hyppigere, da disse kilder udefra udleder en stor mængde skadelige partikler, som er skadelige for dit og din families helbred.

Filter timeren i Nilans styring er som standard indstillet til filterskift efter 90 dage, men dette kan efter behov ændres til 180 eller 360 dage. Ved manglende filterskift formindskes ventilationen, hvilket kan medføre forringelse af indeklimaet, samt påvirke anlæggets automatiske fugtstyring.

Som udgangspunkt bør du skifte dine filter hver tredje måned og dine finfiltre hver sjette måned. Kulfilters levetid er sværere at beregne, da disse afhænger af gasserne omkring din bolig, men som udgangspunkt kan dit kulfilter holder i ca. seks måneder.

Bestilling af filter til Nilan anlæg

Du kan selv nemt og enkelt udskifte dine Nilan filtre

Nye filtre kan bestilles her